Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗ Γ' ΤΑΞΗ

   Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κολύμβησης στη Γ' τάξη. Πραγματοποιήθηκαν έξι μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης στο Λίντο Ηρακλείου. Τα παιδιά συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και ευχόμαστε όλοι να συνεχιστεί και του χρόνου και να επεκταθεί σε περισσότερες τάξεις με μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.